Υπηρεσίες δημοσιότητας και παροχή γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο

Συγκεκριμένα οι δράσεις περιλαμβάνουν:

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις παρακάτω ενότητες:

Θεματική 1: Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ – Θεσμικό πλαίσιο – Ν.4430/2016 – Επιλογή νομικής μορφής – Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων


  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), αποσαφήνιση εννοιών, βασικά χαρακτηριστικά φορέων Κ.ΑΛ.Ο, φορείς που εντάσσονται, βασικές αρχές λειτουργίας φορέων

  • Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., ανάλυση του νόμου 4430/2016, υποχρεώσεις και περιορισμοί, επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής, ειδικές ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

Θεματική 2: Διαδικασίες Ίδρυσης – Ρόλος του Μητρώου Φ. ΚΑΛΟ – Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Δικτύωση


  • Παρακολούθηση και έλεγχος από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ενός φορέα, πλοήγηση στην πλατφόρμα e-kalo

  • Πηγές χρηματοδότησης, συμβάσεις δημοσίου με  φορείς Κ.ΑΛ.Ο

  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.
Πώς έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης:

Κάθε Τρίτη 11.30 – 14.00 θα πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις, σεμιναριακού τύπου (max 6 ατόμων), από τους εξειδικευμένους συμβούλους του Κέντρου Στήριξης στις θεματικές 1 και 2. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων είτε τηλεφωνικά στο 210 6437570 είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.


Καθημερινά και ώρες λειτουργίας του Κέντρου (Δευτέρα 13.00-21.00 και Τρίτη έως Παρασκευή 09.00 – 17.00  ) μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μέσω τηλεφώνου 210 6437570 ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λύσετε τυχόν απορίες για θέματα που άπτονται τις θεματικές 1 και 2.


Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για εξατομικευμένες συναντήσεις με τους συμβούλους του Κέντρου Στήριξης για θέματα που άπτονται τις θεματικές 1 και 2, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου.


Δράσεις δημοσιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, που θα περιλαμβάνουν:
  • Ημερίδες ενημέρωσης

  • Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

  • Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων

  • Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για το σκοπό που επιθυμείτε