Σε αυτή την ενότητα σας παραθέτουμε την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και χρήσιμα εργαλεία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου.

Αρμόδιες Υπηρεσίες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Για να δείτε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σχετικά με τη “διαδικασία αλλαγής σύνθεσης μελών” πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ το υλικό που παρουσιάσθηκε και χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της Διημερίδας για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., που έγινε στην Αθήνα στην έδρα της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο.

Νομοθεσία

Ο νόμος 4430/2016 (31/10/16) – Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις και ο νόμος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αιτιολογική Εκθεση: Το συνοδευτικό κείμενο του ν.4430 όπου αναλύεται το σκεπτικό και η πρόθεση του νομοθέτη.

N.4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 8/8/2016)

Ν.4600/2019: Πλαίσιο για την Ίδρυση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης (ΚοιΣΕν) – αρ.143επ  ( 7/3/2019)

Ν.4555/2018: Παραχώρηση  χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ( 19/7/2018)


Aποφάσεις, τροπολογίες, εγκύκλιοι:

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 ( 18/1/2017)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των φορέων Κ.ΑΛ.Ο (26/9/2018)

Αναθεωρημένο ΦΕΚ για την επιλεξιμότητα των δαπανών προσωπικού για τα ΕΣΠΑ αλλά και τα ευρωπαϊκά έργα (31/12/2018)

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (3/4/2019)

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις ΚοινΣεπ και τους Συν.Εργ αναφορικά με την απόκτηση και απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας και την μεταβολή της σύνθεσης των μελών τους (5/7/2019)

Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ ( 28/2/2020)

Ετήσιες Εκθέσεις για την Κ.ΑΛ.Ο

Εργαλεία

Επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη του Dock, που λειτουργεί ως ένας οnline χώρος φιλοξενίας τίτλων βιβλίων, δοκιμίων, ερευνών για… Κ.ΑΛ.Ο.


3 εργαλεία που έχουμε αναπτύξει ως Dock, χρήσιμα για τα πρώτα σας βήματα στην Κ.ΑΛ.Ο

Eπισκεφτείτε την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Κ.ΑΛ.Ο όπου θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με ανοικτή πρόσβαση για όλους