Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δράσης δημοσιότητας «Εκατόν είκοσι λεπτά με το Μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο: Εσείς ρωτάτε, το Μητρώο απαντά» καταγράφουμε τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει τα συνεργατικά εγχειρήματα ως προς τις υποχρεώσεις τους στο Μητρώο. Ο σκοπός της καταγραφής αφορά την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρησή σας από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο μέσω σχετικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Φλεβάρη και για την ημερομηνία και ώρα θα ενημερωθείτε από το site του Κέντρου Στήριξης.

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά πεδία από διαδικασίες του Μητρώου, παρακαλούμε συμπληρώστε έως τις 10/02.


 • 1. Διαδικασίες Ίδρυσης – Εγγραφής στο Μητρώο

 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια της αρχικής σας αίτησης εγγραφής στο μητρώο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια της διαδικασίας της εισαγωγής των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής.
 • 2. Υποχρεώσεις Φορέων προς το Μητρώο

 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια της αίτησης για το Πιστοποιητικό Μέλους.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια τροποποίησης στοιχείων του Φορέα σας.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διαδικασία αποχώρησης μελών.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την διαδικασία διαγραφής του φορέα σας.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την πλοήγηση στην ηλεκτρονική λλατφόρμα και σημεία που χρήζουν προσοχής
 • 3. Λοιπές Διαδικασίες και Θεματικές

 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια της σύνταξης Πρακτικών Δ.Ε και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες και σχετίζονται με τις ειδικές διαδικασίες για το Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο
 • Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή διευκρινίσεις που θα σας ήταν χρήσιμες και σχετίζονται με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ή με τις Τράπεζες
 • Παρακαλούμε αναφέρετε λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή σημεία που χρήζουν προσοχής και θέλετε να λάβουμε υπόψη