Σε αυτήν την κατηγορία δημοσιεύουμε reports από διάφορες δράσεις που πραγματοποιούμε ως Κέντρο Στήριξης. Στα reports περιλαμβάνονται διάφορα ποιοτικά στοιχεία των δράσεων, όπως στόχευση δράσεων, περιεχόμενο ομιλιών, προβληματισμοί και συμπεράσματα σχετικά με την θεματική συζήτηση κ.α

Στο report περιλαμβάνονται οι ομιλίες, οι ερωτήσεις και απαντήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης καθώς και τα αποτελέσματα από τα θεματικά τραπέζια στα οποία συμμετείχε το κοινό.

Report θεματικού εργαστηρίου Στηρίξου Πάνω μας

 

 


Στο report περιλαμβάνονται οι ομιλίες, οι ερωτήσεις του κοινού καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα της 8μηνης λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης.

 

Αναφορά Ημερίδας παρουσίασης του Κέντρου Στήριξης


Στο report περιλαμβάνονται τα κύρια σημεία από τις παρουσιάσεις και τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν την συζήτηση.

Παρουσίαση ημερίδας “Συνεργώ, Συνεργείς… Συνεργούμε”