Χρηματοδοτικά εργαλεία για Κ.ΑΛ.Ο

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 17.00 με 21.00

Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν σήμερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.;  Τι θα πρέπει να προσέξουν κατά την επιλογή τους; Ποιες δυνατότητες προσφέρουν και ποιους κινδύνους ελλοχεύει η υλοποίησή τους; Τι πληροφορίες και ποιές δυνατότητες μπορεί να σας προσφέρει το Κέντρο Στήριξης;

Δείτε το Facebook event και κάντε κράτηση θέσης εδώ

Πρόγραμμα:

17.00 – 17.15 Εγγραφές 

17.15 – 17.30 Έναρξη Χαιρετισμός Δημήτρης Μουζάκης, στέλεχος του κέντρου στήριξης

17.30 – 18.15 Οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Γιώργος Πλουμπίδης, στέλεχος του κέντρου στήριξης

18.15 – 18.45 Οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, Θάνος Μονδάνος, AFI

18.45 – 19.00 Διάλειμμα

19.15 – 20.00 Τα ανοιχτά προγράμματα χρηματοδότησης για φορείς Κ.ΑΛ.Ο και η δομή τους, Γιάννης Κοντάκος, οικονομολόγος

20.0021.00 Δυσκολίες παρακολούθησης και εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων, Γιάννης Κοντάκος, οικονομολόγος