logo2exp-01

Το Dock – Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Επιχειρησιακό Πρόγραμμά: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης για την Κ.ΑΛ.Ο, στον κεντρικό τομέα Αθηνών, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες:

– Δημοσιότητας και παροχή γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο ( A’ Δέσμη Ενεργειών)

– Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ( Β’ Δέσμη Ενεργειών)

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Αθηναίων

11 Απριλίου 2019 – 10 Οκτωβρίου 2021

Με ένα πανηγυρικό κλείσιμο γνωριμίας και δικτύωσης μεταξύ των 11 συνεργατικών ομάδων οι οποίες στηρίχτηκαν από τις long term υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης (επιχειρηματικός σχεδιασμός και marketing plan), ολοκληρώθηκε και η υλοποίηση του προγράμματος!
Το πρόγραμμα τυπικά σήμερα φτάνει στο τέλος του, ενώ η ομάδα του Dock θα συνεχίσει να παρέχει συμβουλευτική σε όσα άτομα και ομάδες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
Πιο συγκεκριμένα όλες οι υπηρεσίες ενημέρωσης και τα διαδικτυακά σεμινάρια εισαγωγής σε μια σειρά θεματικών θα συνεχίσουμε να τα παρέχουμε δωρεάν σε όλους και όλες.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια πατήστε  ΕΔΩ .

Credits: Lens Flare Photography

Έκθεση αποτελεσμάτων 2019 & 2020 Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο

Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο αποτυπώσαμε από κοινού την 20μηνη λειτουργία του προγράμματος και σας παρουσιάζουμε ποια & τι είναι τα Κέντρα Στήριξης, ποιοι είναι οι φορείς που τα υλοποιούν και τι πετύχαμε όλο αυτό το διάστημα.

Σύντομα θα σας ξεναγήσουμε και στα πεπραγμένα των επομένων μηνών με συμπληρωματικό υλικό. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στον χώρο μας και να στηρίξουμε τη δική σας πορεία στην Κ.ΑΛ.Ο.

Δείτε την έκθεση με μια ματιά

Δείτε ολόκληρη την έκθεση

Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Οι υπηρεσίες πληροφόρησης αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

Θεματική 1: Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ – Θεσμικό πλαίσιο – Ν.4430/2016 – Επιλογή νομικής μορφής – Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), αποσαφήνιση εννοιών, βασικά χαρακτηριστικά φορέων Κ.ΑΛ.Ο, φορείς που εντάσσονται, βασικές αρχές λειτουργίας φορέων
  • Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., ανάλυση του νόμου 4430/2016, υποχρεώσεις και περιορισμοί, επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής, ειδικές ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

Θεματική 2: Διαδικασίες Ίδρυσης – Ρόλος του Μητρώου Φ. ΚΑΛΟ – Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Δικτύωση

  • Παρακολούθηση και έλεγχος από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ενός φορέα, πλοήγηση στην πλατφόρμα e-kalo
  • Πηγές χρηματοδότησης, συμβάσεις δημοσίου με  φορείς Κ.ΑΛ.Ο
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν στις παρακάτω ενέργειες:
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης
  • Εκπόνηση Marketing Plan
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ

4 βήματα για να λάβετε τις υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών

Η γεωγραφική κάλυψη του Κέντρου Στήριξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, άρα οι αιτούντες της Β΄Δέσμης Ενεργειών θα πρέπει να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση σε μια από τις παραπάνω περιοχές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0883758

Εmail: [email protected]

Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα 13.00-21.00, Τρίτη-Παρασκευή: 09.00-17.00

O χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Facebook page

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .