Το Dock, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Επιχειρησιακό Πρόγραμμά: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης για την Κ.ΑΛ.Ο, στον κεντρικό τομέα Αθηνών, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες:

– Δημοσιότητας και παροχή γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο ( A’ Δέσμη Ενεργειών)

– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ( Β’ Δέσμη Ενεργειών)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρείτε μας στο χώρο μας

Έσλιν 14, 115 23 Αθήνα

Τηλέφωνο

2130883758
Δευτέρα 13.00-21.00, Τρίτη-Παρασκευή 09.00-17.00

Στείλτε μας μήνυμα